Behörigheter

Om behörigheter

Vilka behörigheter som får ingå i respektive Berättigad nyttjares frågeunderlag styrs av Transportstyrelsens beslut om medgivande till Direktåtkomst.

Behörigheter som kan ingå i kontrollen är:
Medgivande för Taxiföretag:
• Taxiförarlegitimation
• Trafiktillstånd
Medgivande för bussföretag:
• D-behörigheter
• YKB buss
• Nationellt trafiktillstånd
• Gemenskapstillstånd
Medgivande för godstransportföretag:
• ADR-intyg
• B-behörigheter
• C-behörigheter
• YKB gods
• Nationellt trafiktillstånd
• Gemenskapstillstånd
Företag med blandad verksamhet (t.ex. taxi och bussverksamhet) kan ansöka och få medgivande för båda trafikslagen. De får då följaktligen fråga på både taxiförare och bussförare.