Priser

Anslutningsavgift

Anslutningsavgift till tjänsten Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är 500 kr. Anslutningsavgiften är en engångsavgift och tas ut per företag oavsett anslutningsform.

Anslutningsalternativ

Egen lösning

Berättigad nyttjare (företaget) skapar en egen klient, enligt ett tekniskt kontrakt, för kommunikation med Vägtrafikregistret (VTR) via BKY. BKY tar inte ut någon särskild fast avgift för företag som skapat en egen klient. Kostnaden för produktion av frågor och svar (rörlig kostnad) enligt nedanstående prismodell.

Systemleverantör

Berättigad nyttjare (företaget) anlitar en systemleverantör till branschen som har skapat en klient, enligt ett tekniskt kontrakt, för kommunikation mellan Berättigad nyttjares register och VTR via BKY. Separat avtal om tjänsten tecknas med systemleverantören. BKY tar inte ut någon särskild fast avgift för företag som ansluts genom en systemleverantör.

Kostnaden för produktion av frågor och svar (rörlig kostnad) enligt nedanstående prismodell.

BKY webbKlient

Berättigad nyttjare (företaget) abonnerar på en molntjänst som hanterar en uppladdad Excel-fil med angivna förar-/ och eller tillståndsbehörigheter, frågor och svar schemaläggs och hanteras automatiskt. Om en avvikelse inträffar skickar systemet en e-post med uppmaning att logga in i klienten och se vem som berörs.

Avgift BKY webbKlient

Abonnemangsavgiften för BKY webbKlient är 400 kr/månad.
Kostnaden för produktion av frågor och svar (rörlig kostnad) enligt nedanstående prismodell.

Prismodell BKY

En grundläggande förutsättning för att säkerställa behörighetskontrollens kvalitet är att den genomförs frekvent. Systemet ställer frågor och hämtar svar varje dag året om med priser enligt följande:
Pris per fråga på förare är 30 öre, oavsett ni frågar på en eller flera behörigheter. Pris per fråga på trafiktillstånd är också 30 öre.

Priset motsvarar för att fråga på en förares behörigheter alternativt ett åkeris trafiktillstånd ca 109 kr/år.

Exempel

Företag som vill ansluta sig till behörighetskontrollen erlägger en avgift enligt följande:

Antal förare * pris per fråga * månadens dagar = månadsavgift

Exempel: 500 * 0,30 * 30 (juni) = 4 500 kr

Faktureringen sker en gång per månad. Moms tillkommer på priserna ovan.

För pappersfaktura utgår en faktureringsavgift f.n. 45 kr. För PDF-faktura eller annan digital faktura utgår ingen faktureringsavgift. Kund som vill ha digital faktura ska välja det alternativet vid ansökan eller meddela SvTF om det i efterhand.

För er som är medlem i någon av branschorganisationerna, läs mer om medlemsvillkoren för BKY på er medlemssida eller kontakta er branschorganisation.