Ansök till BKY

OBS! är du redan ansluten och befintlig användare av BKY
Ansökan om utökning av medgivande sker i BKY Kontrollpanel med din inloggning.

 

För nya BKY kunder

Innan BKY tjänsten kan aktiveras ska Transportstyrelsen ha  medgett Direktåtkomst till Vägtrafikregistret.

Avtal om tjänsten ingås efter Transportstyrelsens medgivandebeslut samt att företaget mottagit autentiseringsuppgifter och anslutits till tjänsten.

Klicka på länken nedan för att registrera ansökan. Signering görs med BankID.